Sterc en Camerik Voortman genomineerd voor eParticipatie award!

 

We zijn genomineerd voor een eParticipatie award! Onze nominatie sleepten we in de wacht voor de website van ‘ Zo’n burgemeester wil Almelo’, die we in samenwerking met Camerik Voortman, Communicatie- en PR-adviseurs uit Heerenveen hebben gerealiseerd. De eParticipatie-award is een initiatief van Burgerlink.

Op 3 december aanstaande wordt de winnaar bekend gemaakt door Ank Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat is eParticipatie

Onder eParticipatie wordt verstaan het benutten van informatie- en communicatie-technologie om burgers meer te betrekken bij het verbeteren van publieke dienstverlening, openbaar bestuur en sociale cohesie.

Wat is Burgerlink

Burgerlink draagt ertoe bij dat de overheid haar aanbod beter afstemt op de wensen van burgers. Iedere overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen dienstverlening, maar samen zijn ze dat voor de overheid als geheel. Het verbeteren van de dienstverlening van de overheid en het functioneren van de democratie lukt alleen met inschakeling van burgers.