Sterc en Friese poort werken samen aan integratie van internetmarketing in opleidingen

Sterc en ROC Friese Poort werken samen aan integratie van internetmarketing in opleidingen. Sterc Internet & Marketing en ROC Friese Poort starten in januari een pilot om tot een volwaardig internetmarketing lesprogramma te komen. Op deze manier willen beide partijen kennis overdragen en leerlingen enthousiasmeren, waardoor ze een voorsprong hebben tijdens vervolgopleidingen of bij het vinden van een baan.

Internetmarketing is een wezenlijk onderdeel geworden van de integrale marketing van organisaties en dus ook voor onderwijsinstellingen en opleidingscentra. Het plan is om internetmarketing te integreren in de bestaande marketing opleidingen Handel en Commercieel & Communicatie van ROC Friese Poort. Opleidingsmanager Handel en Commercieel & Communicatie Jan-Willem ten Hove gaat deze uitdaging graag aan met Sterc. “Door een samenwerking te starten met het bedrijfsleven kunnen we theorie en praktijk goed combineren en leerlingen direct een voorsprong geven. Internetmarketing en digitale communicatie zijn niet meer weg te denken uit het huidige bedrijfsleven.”

Internetmarketing bureaus, maar ook hun opdrachtgevers hebben hier baat bij, aldus Hendrik Jan Hofstede, commercieel directeur van Sterc. "Voor Sterc is het waardevol om mee te kunnen denken aan nieuwe vormen van onderwijs, waarbij onze praktische aanpak en kennis gedeeld kunnen worden. Op deze manier zullen er in de toekomst steeds meer leerlingen een betere aansluiting vinden in de praktijk. Dit is van groot belang voor onze sector."

De pilot zal inzichten geven om tot een volwaardig lespakket te komen. De theorie wordt gecombineerd met praktijkervaringen, dit door cases van leerlingen te behandelen als lesstof over bedrijven waar ze stage gaan lopen of gelopen hebben.