Regels verspreiding reclame via e-mail vernieuwd

 

Per 1 januari 2012 verandert de Code (regels) e-mail uit 2009 enigszins in samenstelling en uitvoering. Met deze Code, die bedoeld is als aanvulling op de Nederlandse spamwetgeving, wil men laten zien dat e-mail marketing zich afscheidt van spam door duidelijke regelgeving. De Code e-mail is opgesteld door e-mail-marketeer organisaties DDMA, EMMA-nl en Thuiswinkel.org.

De vernieuwde Code is een beknopte versie (twee A4 pagina’s) van drie verschillende Codes die zijn samengevoegd. Deze nieuwe Code wordt onderdeel van de Reclamecode en daarmee van toepassing op alle bedrijven die hieronder vallen - adverteerders, bestandseigenaren en bewerkers.

In de nieuwe Code wordt meer aandacht besteed aan de ontvangers van e-mail en het (vrijwillig) ontvangen hiervan. De belangrijkste veranderingen in de Code worden hieronder opgesomd.

  1. Aanmelden voor een nieuwsbrief of mailing moet een actieve handeling zijn. Oftwel: de aanmelder moet zelf een vinkje àànzetten en niet uitzetten. Ook moet er duidelijk vermeld worden welke informatie er naar de aanmelder verzonden gaat worden. Voor dagaanbieders geldt zelfs dat ook de hoeveelheid e-mail genoemd moet worden (bijv. “Ontvang dagelijks informatie over onze aanbiedingen per e-mail”). Deze gegevens mogen per januari 2012 niet meer weggestopt worden in algemene voorwaarden, evenals kleine regeltjes over het ontvangen van e-mail van derde partijen (adverteerders) wanneer er aangemeld wordt voor een nieuwsbrief of mailing.

  2. No-reply e-mailadressen zijn niet meer toegestaan. Bedrijven of instellingen die de nieuwsbrief of mailing verspreiden moeten dit gaan doen met e-mail adressen zoals mail@bedrijf.nl. Dit straalt namelijk veel meer vertrouwen uit richting de ontvangers dan noreply@bedrijf.nl (‘u ontvangt e-mail van ons maar mag zelf niks terugsturen’ werkt vaak averechts). Ook worden op deze manier spammeldingen bij de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) door ontvangers die bijvoorbeeld niet weten hoe de nieuwsbrief of mailing opgezegd moet worden, voorkomen.

  3. Afmelden voor een nieuwsbrief moet duidelijk zijn. Er moet altijd een mogelijkheid zijn voor de ontvanger om zich gemakkelijk en snel uit te schrijven voor de e-mail die hij/zij ontvangt. Dit kan door middel van een link in de e-mail berichten (bijv. “Deze nieuwsbrief/mailing niet langer ontvangen? Schrijf je hier uit”) of een uitschrijf-formulier op de website van de e-mail verspreider. Dit proces moet zo soepel en snel mogelijk verlopen om irritatie bij de ontvangers te voorkomen. Bij het versturen van een zogenaamde ‘hostmailing’ (d.w.z. een e-mail adressen lijst van een bedrijf/instelling wordt gebruikt/gekocht/etc. door adverteerders) heeft de ontvanger het recht om te weten dat zijn/haar adres niet bij een adverteerder maar bij de bestandseigenaar vandaan komt. Dit moet in de e-mail van de adverteerders vermeld worden. Bij de bestandseigenaar moet het voor de ontvangers dan ook mogelijk zijn om af te melden.

  4. Vermeld de naam van een vriend in tell-a-friend boodschappen. Tell-a-friend berichten worden vaak verstuurd om vrienden en kennisen op de hoogte te brengen van bepaalde gevonden informatie. Volgens de nieuwe regels moet de naam van degene die het bericht naar een vriend verstuurt, in het afzender-veld worden opgenomen. Ook moet het mogelijk zijn voor de ontvanger van dit bericht om direct de verzender (vriend) te beantwoorden.

De OPTA gaat naast de geplande uitbreidingen binnen het team nòg strenger optreden tegen overtreders. Op het moment dat er spammeldingen binnenkomen wordt er contact gezocht met de overtreder waarna hij/zij zich zal moeten verantwoorden voor de verkregen e-mail adressen. Het is dus belangrijk dat dit altijd aangetoond kan worden.

Klachten kunnen ook bij de Reclame Code Commissie worden ingediend. Deze commissie kan geen boetes uitdelen maar kan wel flinke invloed uitoefenen via vaktijdschriften of social media. Mogelijk is de reputatieschade die hierdoor opgelopen kan worden nog belastender voor de e- mail verzender dan een geldboete.

Het volledige document kan hier gedownload worden.