Noord-Nederland wordt centrum van Smart Industry

Een nieuw samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen, moet van Noord-Nederland een proeftuin maken voor slimme, nieuwe maakindustrie. Dit samenwerkingsverband moet zorgen voor een ‘Region of Smart Factories’ (RoSF),  zoals het genoemd wordt. Een uitstekende ontwikkeling, want dat de Noord-Nederlandse maakindustrie een tak van sport is die we moeten koesteren, is wel duidelijk. Het project is tot stand gekomen dankzij de gezamenlijke inspanningen van de NOM en Taskforce HTSM Noord-Nederland.

Liefde voor maakindustrie
Bij Sterc hebben we een tijdje geleden al eens gewag gemaakt van onze liefde voor de maakindustrie. Ons ‘samen creëren van buitengewoon resultaat’ is een slogan die volop geïnspireerd is door deze industrievorm. We houden ervan om, samen met onze klanten en met het hele team, iets buitengewoons te maken, waar onze klanten jarenlang mee vooruit kunnen.

Wat is Smart Industry?
Dat de maakindustrie in Noord-Nederland een flinke boost krijgt, is dan ook uitstekend nieuws. De RoSF gaat zich centreren om iets dat ‘Smart Industry’ heet en feitelijk komt dat neer op machines die elkaar gaan aansturen. En dit is niet zomaar iets; deze nieuwe vorm van industrie wordt in Duitsland al gekenmerkt als de ‘vierde industriële revolutie’ en niet zonder reden. De digitalisering van het industriële proces gaat een enorme impact hebben op de maakindustrie, want niet alleen het fabricageproces gaat veranderen, ook de producten zullen op een andere manier aan de man gebracht worden.

Smart Industry biedt mogelijkheden die tot voor kort zeer moeilijk haalbaar of zelfs onmogelijk werden geacht. Te weten:

  • Met ‘lerende’ machines worden foutloze processen steeds beter mogelijk;
  • The Internet of Things wordt een centrale spil in de communicatie tussen consumenten en bedrijven, wat ook nieuwe verdienmodellen oplevert;
  • ‘Customized’ producten, dus producten die heel specifiek op een bepaalde klant zijn gericht, worden mogelijk;
  • Een enorme boost voor ICT-gestuurde technologieën, zoals 3D-printen en robotisering;
  • Productieprocessen kunnen weer kostenefficiënt plaatsvinden in westerse landen.

Het ambitieuze plan om Noord-Nederland de proeftuin te maken voor Smart Industry, is tot stand gekomen nadat de provincies Friesland, Groningen en Drenthe akkoord gingen met het plan ‘Northen Netherlands: Region of Smart Factories’ en de provincies - samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken - 11 miljoen beschikbaar maakten om dit te realiseren. De totale begroting van het project bedraagt na deze injectie 21 miljoen, genoeg om groen licht te geven en van start te gaan.

Kennis vergaren
Naast het uitbreiden van de Smart Industries, moet er ook meer kennis naar de regio gebracht worden, om verdere groei mogelijk te maken. De kennis is er, maar moet vergroot worden. Hiervoor zijn er meerdere actielijnen opgesteld:

  • Competentielijnen samenvoegen en uitbouwen in pilotprojecten;
  • Kennisoverdracht, onderwijs en verankering;
  • Business development voor het midden- en kleinbedrijf.

We kunnen de komende jaren dus rekenen op een fraaie uitbreiding van de Noord-Nederlandse maakindustrie en dat is natuurlijk alleen maar toe te juichen. Koppel die groei aan de innovatiedrang die het met zich meebrengt en we kunnen uitkijken naar mooie, nieuwe en spannende ontwikkelingen, die we natuurlijk op de voet zullen volgen. Meer weten over de komst van Smart Factories naar het noorden? De NOM legt het haarfijn uit.