LoRa en de the Internet of Things

'The Internet of things' (IoT) wordt meer en meer een hot item in de wereld van de marketing. Want wie deze ontwikkeling goed in de gaten houdt en er tijd op inspeelt, kan daar flinke, sappige, zoete vruchten van plukken. Dat is ook de reden dat er menig conferentie wordt gehouden, waar IoT het centrale onderwerp van gesprek is. Eén van die conferenties vond plaats in Groningen, waar in het Martini Plaza door Permanent Beta en SMC050 uitvoerig werd gesproken over dit zeer interessante fenomeen. Natuurlijk was een Sterce afvaardiging van de partij.

IoT
Om te beginnen is het goed om eens even uit te leggen wat 'the Internet of Things' nu precies inhoudt. Volgens Wikipedia luidt de definitie: ‘een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen. Al in 1991 werd voor het eerst gesproken over de mogelijkheid tot het verbinden van voorwerpen middels radiogolven en inmiddels krijgt IoT steeds meer vorm. Immers: breedbandinternet is steeds bereikbaarder en sneller, waardoor de toepasbaarheid ook steeds verder toeneemt.

Reden genoeg om er over te spreken en zulks gebeurt dan ook met enige regelmaat. Zo ook in Groningen, waar op 11 januari in Martini Plaza een complete middag en avond werd gewijd aan het fenomeen. Zowel hands-on, als gegoten in de vorm van een lezing.

Kinderschoenen
Twee dingen werden duidelijk op het evenement, georganiseerd door Permanent Beta en SMC050: ten eerste is het onontkoombaar en wordt het fenomeen duidelijk een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Ten tweede is het tegelijk zo, dat veel van de ideeën nog behoorlijk in de kinderschoenen staan. De middagsessie, waarbij diverse ontwikkelaars hun plannen en producten konden tonen, liet zien dat de mogelijkheden weliswaar zeer interessant zijn, maar dat hetgeen er uit de koker komt, nog ruimte biedt tot flink wat ontwikkeling.

LoRa
Een ontwikkeling die al wel breedschalig toepasbaar is, LoRa. LoRa staat in dit geval voor Long Range en het betreft een crowdsourced-netwerk. Bijzonder aan dit netwerk is, dat het bereik gaat tot in een straal van vijf kilometer rondom de router. Waar een gewone wifi-router het moet doen met maximaal 200 meter, doet LoRa zijn naam dus eer aan. De provincie Groningen heeft ondertussen al zijn duidelijke interesse in het netwerk getoond en liet voor de stad Groningen routers plaatsen bij de nooddiensten. De ambulance, brandweer en politie staan immers op strategische plaatsen in de stad, waarmee de dekking ook over geheel Groningen gaat. Het LoRa-netwerk strekt zich zodoende uit over geheel Groningen.

Kanttekeningen
Volgens de LoRa Alliance is het IoT-tijdperk al begonnen en is het netwerk hier een uitstekend voorbeeld van. Kanttekeningen bij dit netwerk zijn er ook; de snelheid komt niet verder dan 64kb en de data die het verstuurd kan (nog) niet realtime gelezen worden. Het is dus geen 4G- of internetverbinding, maar een netwerk dat zich exclusief richt op onderlinge communicatie tussen objecten. Perfect, derhalve, voor het internet der dingen.

LoRa en de toepasbaarheid van the Internet of Things
Het netwerk biedt grote mogelijkheden voor een toekomst in IoT en zorgde dan ook voor gespitste oren binnen Sterc. Het gebruik van deze data ligt immers perfect op het snijvlak van online en offline, een gebied waar we ons steeds meer in begeven. Voor onze klanten kan dit een zeer interessante toepassing zijn, die ze een stap voor de concurrentie houdt. Wordt vervolgd.