Je strategische opties

In deze serie blogs (voorgangers hier, hier en hier) verdiepen we ons steeds verder in het Sterce model. In de vorige blogs waren we vooral bezig met het analyseren van je huidige situatie en werkwijze. Op welke manier vlieg je het marketingproces aan, maar ook: waar ben je goed in en waar loopt het minder lekker? Als dat eenmaal goed aan het (virtuele) papier is toevertrouwd, kunnen we een mooie volgende stap nemen. We gaan kijken naar de strategische opties die je tot je beschikking hebt.

Confrontatiematrix
Om deze opties eens even goed in beeld te krijgen, werken we bij Sterc met een zogenaamde ‘confrontatiematrix’. Goed woord, mooie scrabblescore, maar wat houdt het in? Een confrontatiematrix zet de sterke en zwakke punten van een organisatie tegenover de kansen en bedreigingen in de markt. Intern versus extern, zeg maar. Het ‘confronteert’ deze elementen met elkaar, om zo tot een strategische optie te kunnen komen.

De confrontatiematrix klinkt behoorlijk ingewikkeld, maar dat valt wel mee. Eigenlijk is het gewoon een tabelletje, waarin je verbindingen kan maken. Zoals deze:


 

Sterkten

Zwakten

Kansen

Groei

Verbetering

Bedreigingen

Verdediging

Verandering


Aanval of verdediging?
Aan de hand van deze matrix kan je bepalen hoe je strategie er globaal uit gaat zien. Wordt het een aanvallende strategie, ga je consolideren, of werk je juist vanuit een verdediging? Waar een kans en een sterk punt van je organisatie samenkomen, ga je natuurlijk aanvallen. Waar een bedreiging een zwak punt tegenkomt, moet je gaan denken aan een verdedigen, of zelf het compleet laten vallen van dat betreffende onderdeel van je organisatie. Dat laatste is niet makkelijk; niemand neemt graag afscheid van een belangrijke peiler binnen een bedrijf, maar het toont tegelijk wel aan dat je over voldoende zelfkennis beschikt en weet hoe je op een effectieve manier te werk zal moeten gaan. Want vergeet niet: uiteindelijk staat het belang van de organisatie voorop.

Keuzes
De opties gaan leiden tot keuzes. Beslissingen. Dit zijn belangrijke momenten in het Sterce model, want ze luiden een fase in die zwaar weegt voor de toekomst. Gelukkig worden deze beslissingen genomen aan de hand van een uitgebreide analyse en doordachte kenissessies en gaan we zodoende bepaald niet over één nacht ijs. In het volgende blog komt aan bod hoe we deze keuzes gaan nemen en wat ze gaan betekenen.